Znane są wyniki pomiaru hałasu na autostradzie A1 Stryków - Tuszyn


Zakończyły się badania poziomu hałasu na odcinku autostrady A1 Stryków – Tuszyn, otwartym 1 lipca 2016 roku. W oparciu o wnioski mieszkańców Łodzi i okolic dotkniętych hałasem, łódzki Oddział GDDKiA podjął niezwłoczne działania, aby w miarę możliwości technicznych i formalnych maksymalnie ograniczyć problem. Na początku września akredytowane laboratorium badania hałasu rozpoczęło jego pomiary wykonywane w 45 miejscach wytypowanych w oparciu o wnioski mieszkańców. Badania na wszystkich trzech odcinkach trwały ponad trzy tygodnie. Najwięcej (20) punktów pomiarowych pojawiło się na pierwszym odcinku realizacyjnym: Węzeł Łódź Północ – Węzeł Brzeziny. Na drugim odcinku: Węzeł Brzeziny – Węzeł Łódź Górna wskazano 18 punktów, a na odcinku trzecim: Węzeł Łódź Górna – Węzeł Tuszyn 7. Przeprowadzone pomiary wskazały, że w ośmiu miejscach dopuszczalny hałas jest przekroczony. Dotyczyło to odpowiednio: 3 miejsc na odcinku pierwszym, 3 miejsc na odcinku drugim i 2 miejsc na trzecim. W przypadku odcinka pierwszego wszystkie przekroczenia dotyczyły pory nocnej i wynosiły od 1,2 – 1,6 dB. Na drugim odcinku, w dwóch przypadkach przekroczona była norma nocna, w jednym zarówno nocna, jak i dzienna i tu przekroczenia wahały się w zakresie od 1,3 – 3,7 dB. Z kolei na odcinku trzecim stwierdzono dwa przekroczenia dotyczące pory nocnej, o wartościach: 0,4 i 0,9 db. W związku z faktem stwierdzania przekroczenia dopuszczalnych norm, GDDKiA wezwała Wykonawców poszczególnych odcinków (należy tu wspomnieć, że był to kontrakt w systemie: Projektuj i Wybuduj) do przedstawienia programu naprawczego i niezwłocznej jego realizacji. Stanowiska Wykonawców mają być znane jeszcze w listopadzie br.