AKCJA ZIMA 2016/2017

GDDKiA

 

 

 

Złota polska jesień coraz szybciej ustępuje miejsca zimie, zatem kierowcy mogą się już spodziewać porannych utrudnień związanych z oszronieniem nawierzchni dróg. Wkrótce dołączą do nich także opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu zamarzającego na wszystkich powierzchniach tworzącego lodowe skorupy. 

Wahania temperatur poniżej i powyżej zera, a z nimi zamarzanie i odmarzanie. Zielonogórski Oddział GDDKiA jest już gotowy do podjęcia działań mających złagodzenie skutków tych zjawisk. 

 

Wszystkie drogi krajowe objęte są systemem stałego monitorowania. W województwie lubuskim ustawionych jest 46 tablic stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią, na których wyświetlana jest informacja dla kierowców o aktualnej temperaturze powietrza, nawierzchni drogowej, a w przypadku wystąpienia śliskości - komunikaty ostrzegające o jej wystąpieniu. Stacje pogodowe wyposażono w kamery, umożliwiające sprawdzenie aktualnych warunków na drodze przez służby drogowe oraz każdego użytkownika. Pozwalają one na odpowiednie reagowanie – od działań prewencyjnych po całkowite usunięcie śliskości. W zależności od standardu utrzymania drogi, na usunięcie utrudnienia przyjęto czas od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów. Najwyższym standardem utrzymania drogi, gwarantującym najkrótszy czas likwidacji utrudnień zimowych, objęte są drogi obciążone największym ruchem, takie jak np. autostrady i drogi ekspresowe.

 

W gotowości do usuwania skutków zjawisk zimowych czeka specjalistyczny sprzęt:

64 solarki i 74 pługi.

 

Praca sprzętu biorącego udział przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych jest monitorowana na bieżąco, dzięki temu posiadamy pełną wiedzę o pokonywanych trasach i stanie pracy sprzętu w czasie rzeczywistym.

 

Obecnie do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa lubuskiego zgromadzonych zostało ponad 17,4 tys. ton soli, 869 ton materiałów uszorstniających i 33 tony chlorku wapnia.

 

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, szczególnie dużych opadów śniegu, jesteśmy również przygotowani na uruchomienie dodatkowego sprzętu ciężkiego jak równiarki, spycharki oraz pługi wirnikowe.

 

Na 78 odcinkach, najbardziej narażonych na występowanie śliskości dróg, zostały zamontowane znaki ostrzegawcze informujące o oszronieniu jezdni lub gołoledzi. Natomiast miejsca szczególnie narażone na zawiewanie śniegiem zostały zabezpieczone siatką przeciwśnieżną.

 

Na sieci dróg rozmieszczony został system stacji monitorujących aktualną sytuację pogodową. Dzięki wyposażeniu ich w kamery, każdy kierowca, korzystając z Internetu może sprawdzić aktualne warunki panujące na drogach. Warto zatem, przed rozpoczęciem sprawdzić informacje pod adresem internetowym www.archiwum.gddkia.gov.pl lub www.traxelektronik.pl.

 

Szczegółowe informacje o stanie dróg można także uzyskać w PUNKCIE INFORMACJI DROGOWEJ w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze działającym całą dobę. Telefon do PIDu: /68/ 320 25 47 lub ogólnopolski numerem infolinii drogowej GDDKiA – 19111.

 

Co istotne:

DZIAŁANIA SŁUŻBY DROGOWEJ MAJĄ NA CELU ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY, A NIE ICH CAŁKOWITĄ LIKWIDACJĘ !

 

GDDKiA