Przetarg na rozbudowę siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 73 i 79 został ogłoszony
Przetargi na zaprojektowanie i budowę chodnika w Miłkowie w ciągu drogi krajowej nr 9 oraz na przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami krajowymi nr 73 i 79 zostały ogłoszone. To kolejne zadania realizowane przez kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Oba zadania realizowane będą w systemie zaprojektuj i zbuduj, co oznacza, że wyłonieni w przetargach wykonawcy najpierw wykonają dokumentację dla  inwestycji,  a następnie przystąpią do realizacji projektów. Budowa chodnika w Miłkowie o dlugości prawie 1 km usytuowanego po lewej stronie drogi krajowej nr 9 zakończy się w listopadzie 2017.

 

Przetarg na projekty i przebudowę skrzyżowań obejmuje przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą krajową nr 73 w Ratajach Słupskich oraz pięciu skrzyżowań z drogą krajową nr 79 (trzech w Pacanowie, jednego w Słupi i jednego w Grotnikach).  Planowane są takie roboty jak: poszerzenia w obrębie skrzyżowań, wydzielenie pasów do skrętów w lewo, wydzielenie azyli dla pieszych, budowa lub przebudowa zatok autobudowych, budowa chodników na dojściach do przystanków, montaż znaków aktywnych D-6 na wysięgnikach oraz oświetlenia przejść dla pieszych, regulacja odwodnienia. Roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2018 roku.