INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW DRÓG w zakresie:„Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych"

GDDKiA prezentuje informator dla Zarządców Dróg w sprawie przeciwdziałania niszczeniu dróg lokalnych w trakcie budowy dróg szybkiego ruchu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z tym materiałem.

 

Informacja dla zarządców