Oświadczenie w sprawie opinii dotyczcej ograniczenia ciężkiego ruchu w mieście
Dotyczy komunikatu, jaki pojawił się na stronie Urzędu Miasta Łodzi, w sprawie ograniczenia w centrum ruchu ciężkiego.

         W związku z faktem pojawienia się na stronie Urzędu Miasta Łodzi stanowiska – apelu do łódzkiego Oddziału GDDKiA
w sprawie pozytywnego zaopiniowania pomysłu dotyczącego ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów w centrum miasta, z całą mocą podkreślamy, że łódzki Oddział GDDKiA nie jest i nie może być adresatem podobnego wystąpienia.

         Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, JEDYNYM, SUWERENNYM w tej sprawie decydentem
w przypadku Łodzi, jako miasta na prawach powiatu, jest PREZYDENT MIASTA i tylko on może podejmować podobne decyzje

i ponosić za nie odpowiedzialność. Ponownie pragniemy tez podkreślić, że nasza opinia w tej kwestii pozostaje niezmienna, jednak dla władz miasta nie jest, mimo to, w żaden sposób wiążąca. Prezydent miasta może w pełni suwerennie zadecydować
o ewentualnych zmianach organizacji ruchu na drogach, którymi zarządza.

        Argument, że wprowadzenie opłaty via-toll na odcinku autostrady A1 Stryków – Tuszyn spowoduje powrót ruchu ciężkiego do miasta wydaje się irracjonalny, ze względów ekonomicznych. W naszej opinii przejazd przez miasto będzie dla przewoźników znacznie kosztowniejszy niż podróż autostradą, nawet przy konieczności poniesienia opłat w ramach via-tollu. Obawy
o zwiększonym ruchu są czystymi spekulacjami nie popartymi żadnymi badaniami i analizami.

       Konsekwencja w podtrzymaniu naszego negatywnego stanowiska w tej sprawie, wynika z troski o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców ościennych gmin (Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki i Pabianice) i znajduje odzwierciedlenie
w zdecydowanie negatywnych opiniach włodarzy ościennych gmin, dotyczących tej kwestii.

       Ograniczenie ruchu w Łodzi, spowoduje, że transport lokalny (który i tak nie korzysta z autostrad A1 i A2), odbywający się dotychczas alternatywnie drogami nr 91, 14 (przez Łódź) i drogami nr 71 i 72 przez: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki i Pabianice, po wprowadzeniu ograniczeń przez Łódź będzie zmuszony przenieść się w całości na drogi nr 71 i 72, co radykalnie pogorszy poziom bezpieczeństwa i komfort życia okolicznych mieszkańców.