Pierwszy wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi S6

Wykonawca odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 (firma BUDIMEX S. A.) złożył w imieniu GDDKiA do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W następnych tygodniach powinny zostać złożone kolejne wnioski o wydanie decyzji ZRID dla odcinków drogi S6. Wydania ostatniej decyzji administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych spodziewamy się na przełomie roku. Na mocy decyzji ZRID zostaną przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę ekspresową. Po jej wydaniu rozpocznie się procedura odszkodowawcza, którą prowadził będzie Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w marcu przyszłego roku, a zakończenie realizacji kontraktu w kwietniu 2019 roku.Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na przebiegu inwestycji otrzymają na adres z ewidencji nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Z dokumentacją sprawy po wszczęciu postępowania będzie można zapoznać się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Następnie właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID, stosowne obwieszczenia zostaną również wywieszone w Urzędach Gmin przez które przebiega droga. Decyzja będzie posiadała rygor natychmiastowej wykonalności, który umożliwia faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcie robót budowlanych bez czekania na uzyskanie przez decyzję ZRID ostateczności.

 

W ramach realizacji odcinka drogi S6 Goleniów - Nowogard powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 19,78 km. Rozbudowany zostanie węzeł Goleniów Północ z drogą S3, powstaną węzły Goleniów Lotnisko (Żółwia Błoć) i Osina (Kikorze). W ramach realizacji zadania powstanie 17 obiektów mostowych (9 obiektów w ciągu drogi ekspresowej, 7 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 górne przejście dla zwierząt o szerokości 60 metrów) oraz przepusty i przepusty ekologiczne. Dojazd do nieruchomości przeciętych przez drogę będzie zapewniony dzięki drogom wspomagającym.

 

Mapka z zaznczonym odcinkiem S6 Goleniów - Nowogard:

GDDKiA