Podpisana umowa na rozbudowę mostu w Ustce
Budowę nowego mostu przez Słupię w Ustce oraz remont i wzmocnienie istniejącego przewiduje podpisana właśnie przez GDDKiA umowa. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2017 r.

W dniu 12.07.2016 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 nad rzeką Słupią w m. Ustka” z firmą Strabag. Zakres projektu obejmuje rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 wraz z rozbudową ulic Bohaterów Westerplatte oraz Dworcowej w ciągu drogi krajowej nr 21. Rozbudowa mostu obejmuje budowę nowego równoległego mostu oraz remont i wzmocnienie istniejącego obiektu. Wraz z mostami zostanie przebudowany 480 m odcinek drogi krajowej.

 

Zadanie składa się z następujących etapów:

1. Roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów, rozbiórka elementów ulic, rozbiórka elementów infrastruktury towarzyszącej.

2. Budowa nowego mostu po stronie południowej obecnego obiektu o długości 46,10 m (przęsła 14,00+16,90+14,00 m).

3. Przebudowa: wodociągu, sieci cieplnej, budowa kanalizacji deszczowej i gazociągu.

4. Roboty drogowe: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, wykonanie skrzyżowań drogowych.

5. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na nowy obiekt.

6. Remont i wzmocnienie istniejącego mostu długości 44,92 m (przęsła 13,70+16,90+13,70 m)

7. Wykonanie odwodnienia pasa drogowego, oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe.

8. Przywrócenie stałej docelowej organizacji ruchu.

 

Przekazanie placu budowy nastąpi 15.07.2016 r., a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 01.09.2016 r. Wykonawcą robót jest STRABAG Sp. z o. o. Całkowity koszt inwestycji wynosi 11,1 mln zł. Czas realizacji inwestycji to 14 miesięcy (licząc od daty przekazania placu budowy).