Obwodnica Suwałk – projekt na finiszu

Najnowsza wersja projektu obwodnicy Suwałk zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które odbędzie się w dniu 18.07.2016 r. Początek spotkania - godz. 10.00 - Sala Konferencyjna w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2.To ostatnie publiczne przedstawienie projektu obwodnicy przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (planowane w najbliższych miesiącach). Posiedzenie ZOPI to także ostatnia możliwość zgłoszenia uwag i wprowadzenia ewentualnych drobnych korekt do przedstawianych przez wykonawcę rozwiązań projektowych.