Obwodnica Brodnicy - OTWARTA

Od 25 czerwca 2016 roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Brodnicy (dk 15). Prawie 1,5 km trasa omija ścisłe centrum miasta i znacznie skraca czas przejazdu z Torunia w kierunku Olsztyna.Oddział: Bydgoszcz

długośc odcinka: 1,5 km

etap: zrealizowany

 

Opis inwestycji:

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano nową jezdnię drogi nr 15, estakadę nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha. W okolicach skrzyżowań wybudowano lub dokończono chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 15.

Inwestycję zrealizowano w 13 miesięcy od dnia podpisania umowy ( z wyłączeniem okresów zimowych) a jej koszt to prawie 48 mln zł.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Brodnicy został już zrealizowany w 2011 roku. Polegał on na budowie ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową. Nowa inwestycja wyprowadziła natomiast ruch z centrum miasta i skróciła czas przejazdu na kierunku Toruń-Olsztyn.

W związku z udostepnieniem do ruchu obwodnicy i wyznaczeniem nowego przebiegu drogi krajowej nr 15, dotychczasowy fragment dk 15 przebiegający ulicami Sądową i Kolejową, zostanie przekazany w utrzymanie Zarządowi Województwa.

 

GDDKiA