Skrzyżowania w Skarżysku-Kamiennej i Mikułowicach będą przebudowane
W miejscu skrzyżowania w Skarżysku-Kamiennej na drodze krajowej nr 42 powstanie rondo, a skrzyżowanie w Mikułowicach na drodze krajowej nr 73 będzie miało wydzielone pasy do skrętu w lewo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na przebudowę obu skrzyżowań w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rondo w Skarżysku- Kamiennej powstanie w miejscu skrzyżowania dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 42 z ulicą stanowiącą przedłużenie łącznicy węzła drogi ekspresowej S7. W tym miejscu dochodziło do kolizji spowodowanych nadmierną prędkością jadących drogą 42 i nieuwagą kierowców na drodze podporządkowanej. Rondo ma na celu wyeliminowanie tego problemu. Inwestycje w Skarżysku i Mikułowicach będą realizowane w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wyłonieni w przetargach wykonawcy najpierw sporządzą projekty, a następnie przystąpią do przebudowy skrzyżowań. Roboty zakończą się w październiku 2017 roku.