Jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca nowego odcinka drogi S7

Komisja Europejska wydała 17 czerwca 2016 r. decyzję o realizacji projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - Skarżysko-Kamienna”. Jest to 12 decyzja Komisji dla dużego projektu w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja warta 891 mln złotych otrzyma dofinansowanie środków UE w wysokości 421 mln złotych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.Przez teren 3 gmin będzie przebiegać nowy odcinek drogi ekspresowej S7: Orońsko, Jastrząb i Szydłowiec. Odcinek połączy się na północy z końcem obwodnicy Radomia, a na południu dotrze do granicy województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego.

 

W ramach przedsięwzięcia powstaną m.in. 3 węzły drogowe i inne obiekty inżynierskie:

  • wiadukty,
  • mosty,
  • kładki dla pieszych,
  • przejścia dla zwierząt,
  • urządzenia ochrony środowiska, a także nasadzenia zieleni.

Budowany odcinek, wraz z innymi fragmentami trasy, stanowi część jednego z najważniejszych ciągów drogowych w sieci TEN-T, łączącego największe ośrodki miejskie kraju Warszawę, Radom, Kielce i Kraków.

Projekt przyczyni się do:

  • usprawnienia dalekobieżnego ruchu drogowego w kierunku północ-południe;
  • wzrostu bezpieczeństwa podróżujących
  • odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego i poprawy komfortu życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącą drogą krajową nr 7.

Zródłó: Ministerstwo Rozwoju