Utrudnienia na wiadukcie w Chrobrowie na dk 12. Pojazdy tylko do 40 ton!


W związku z remontem wiaduktu nad linią kolejową w Chrobrowie w ciągu drogi krajowej nr 12 wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu, które obowiązywać będą do końca marca przyszłego roku. W tej chwili na obiekcie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, w związku z czym wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub światłami oraz ograniczenie tonażu poruszających się pojazdów do 40 t masy całkowitej.

 

To bardzo ważne, aby pojazdy cięższe nie poruszały się po wiadukcie, ponieważ w obecnej sytuacji może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia obiektu, a nawet tragicznej w skutkach awarii.

 

Zakres prac:

  • zabezpieczenie wiaduktu przed wykonaniem robót rozbiórkowych,
  • rozbiórka elementów części istniejącej konstrukcji,
  • budowa tymczasowego objazdu,
  • rozbiórka pozostałych części istniejącej konstrukcji,
  • wykonanie konstrukcji wiaduktu i dojazdów do obiektu mostowego
  • rozbiórka tymczasowego objazdu,
  • przywrócenie stałej organizacji ruchu,
  • odtworzenie granic pasa drogowego i oznaczenie słupkami PD.

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA