Generalny Pomiar Ruchu 2015 - wyniki

W roku 2015 przeprowadzono Generalny Pomiar Natężenia ruchu na wszystkich drogach krajowych, w tym także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pomiary realizowano na zlecenie GDDKiA od stycznia do grudniu, w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze.Pomiary (prowadzone co 5 lat), obejmowały na terenie województwa kujawsko-pomorskiego istniejącą sieć dróg krajowych, z wyjątkiem odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu ( Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz ), gdyż nie są one administrowane przez GDDKiA.
Szczegółowe wyniki dotyczące Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 znajdziecie Państwo poniżej:.

 

Wyniki GPR 2015  

GDDKiA

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad. Na ich podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące budowy nowych i przebudowie istniejących dróg. Na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu podejmowane będą również decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.