Umowa na S7 Skomielna - Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój - Chabówka

Podpisano umowę na budowę S7 Skomielna - Rabka Zdrój i dk 47 Rabka Zdrój – Chabówka. Po przeanalizowaniu ofert od 13 wykonawców okazało się, że najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała - Chabówka oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki złożyła do przetargu włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu. Zaoferowała cenę brutto 615 068 976,27zł i realizację drogi w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz gwarancję jakości wynoszącą 10 lat.Na 6,1 km odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe „ Skomielna Biała” i „Zabornia”. Na węźle „Skomielna” będą zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz natomiast na węźle „Zabornia” zjazdy na Nowy Targ i  Chyżne. Górzyste ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy licznych obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej czyli ok. 2,3 km poprowadzona będzie na wiaduktach. Powstanie ich 17 , w tym najdłuższy, liczący 992 metry oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”. Tu także powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej i MOP ( miejsce obsługi podróżnych ) Zbójecka Góra.

 

Wykonane muszą być także roboty drogowe w zakresie:

 • rozbudowy drogi krajowej nr 28,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 7,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 47,
 • budowy MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowy murów oporowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg lokalnych gminnych, powiatowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
 • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowa i przebudowa sieci wodociągowych,
 • budowa i przebudowa sieci gazowych średnioprężnych,
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
 • budowa oświetlenia,
 • przełożenie cieków,
 • budowa przepustów,

oraz urządzenia ochrony środowiska i prace wykończeniowe.