Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62


Kategoria inwestycji: w postępowaniu przetargowym

 

Długość odcinka: ok. 8 km

 

Przebieg odcinka

Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wykonanie prac projektowych w stadium STEŚ z uwzględnieniem wariantowych przebiegów trasy.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

·         województwo: mazowieckie

·         powiat: węgrowski

·         gminy: Łochów, miasto Łochów

 

 Parametry techniczne – odcinek na zachód od przecięcia z drogą krajową nr 50:

·         długość odcinka ok. 6 km

·         klasa drogi GP (główna ruchu przyspieszonego)

·         prędkość projektowa 100 km/h

·         nośność 115 kN/oś

·         ograniczona dostępność (dostępność tylko na skrzyżowaniach i w węzłach)

·         kategoria ruchu KR5

·         przekrój jednojezdniowy trzypasowy 2+1

·         szerokość pasa ruchu 3,5 m

 

 Parametry techniczne – odcinek na wschód od przecięcia z drogą krajową nr 50:

·         długość odcinka ok. 2 km

·         klasa drogi GP (główna ruchu przyspieszonego)

·         prędkość projektowa 70 km/h

·         nośność 100 kN/oś

·         kategoria ruchu KR4

·         przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni 7,0 m

·         szerokość pasa ruchu 3,5 m