Mniej ofiar śmiertelnych wypadków na drogach krajowych regionu.

Dzięki remontom, przebudowom oraz wysokiemu standardowi utrzymania dróg krajowych, a także wdrażaniu rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa  spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków na drogach krajowych naszego województwa.Statystyczne dane szacunkowe wskazują, że w 2015 roku zanotowano o ok. 20 % mniej wypadków niż w 2013 r. 
Z roku na rok systematycznie spada też liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.  

Pomimo jednak nieznacznego wzrostu bezwzględnej liczby wypadków na drogach krajowych województwa w 2015 roku ( w porównaniu do 2014 r.), na który wpływ ma niewątpliwie stale zwiększające się natężenie ruchu oraz wzrost liczby podróży samochodowych, nadal utrzymuje się tendencja spadkowa wypadków drogowych najcięższych w skutkach.

 

Tabelę i wykresy przedstawiające utrzymujące się tendencje w zakresie statystyk wypadków na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA w woj. kujawsko-pomorskim prezentujemy poniżej:

 

ZESTAWIENIE.pdf