Przetarg na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S - 8 na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w przetargu na dzierżawę nieruchomości usytuowanych w ciągu drogi ekspresowej S - 8 na odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe w celu budowy i eksploatacji  Miejsc Obsługi Podróżnych:

MOP II Paprotnia Południe

MOP II Guzew Południe

Załączniki:

1. Ogłoszenie;

2. Informacja o Warunkach Przetargu;

3. Umowa dzierżawy;

4. Obligatoryjny Program Funkcjonalny;

5. Oferta.

Mapy z zagospodarowaniem : 

Zagospodarowanie MOPu Guzew ark 1;

Zagospodarowanie MOPu Guzew ark 2;

Zagospodarowanie MOPu Paprotnia;