Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Oddziału GDDKiA w Kielcach


Tomasz Kościelecki został Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA w Kielcach z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Tomasz Kościelecki jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - kierunek Budownictwo Dróg i Mostów. Od 2008 roku pracuje w kieleckim Oddziale GDDKiA, gdzie pełnił funkcje kierownika projektu podczas budowy drogi ekspresowej S74 Kielce - Cedzyna, a od 2014 roku naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji.