Informacja dla osób głuchych i niedosłyszących


Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego przy załatwianiu sprawy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.

Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza może być dokonane w jednej z następujących form:

lub za pomocą aplikacji:

W kontakcie z GDDKiA osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego,

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie GDDKiA  na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Można skorzystać z  udostępnionego poniżej druku .