Wszelkie informacje pod adresem:

 

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne