Otwarto oferty cenowe w przetargu na realizację S5 węzeł Kościn Południe - węzeł Radomicko

Otwarto oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko o długości 16 km. W przetargu oferty złożyło 8 oferentów. Najniższą cenę, około 303 mln złotych brutto zaoferowała firma Mota-Engil Central Europe S.A. Ofertę najwyższą cenowo (ponad 394 mln złotych) złożyła firma Toto S.p.A Construzioni Generali. Wszyscy oferenci zadeklarowali 10 letni okres gwarancji. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania ponad 537 mln zł brutto.Zbiorcze zestawienie ofert. 

 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz na budowie w/w odcinków z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące, do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

17 grudnia br. poznamy oferty cenowe na I odcinek Wronczyn - Kościan Południe.  

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.