Znamy już oferty cenowe na zaprojektowanie i wybudowanie S5 Poznań –Wrocław odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko.

W dniu 15 grudnia  br. otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko dł.  16 km.  W przetargu oferty złożyło 8 oferentów. Zamawiający przeznaczył ponad 537 mln zł brutto na realizację zadania.  

Najniższą ofertę złożyła firma  Mota-Engil Central Europe S.A  z siedzibą w Krakowie oferując wykonanie zadania za kwotę ponad  303 mln  zł brutto. Najwyższą ofertę złożyła firma Toto S.p.A  Construzioni Generali z siedzibę we Włoszech -  ponad 394 mln  zł brutto. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym. Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Wykonawca na realizację zadania  będzie miał 32 miesiące,  do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali 10 letni okres gwarancji.

 

Zbiorcze zestawienie ofert.

 

 

17 grudnia  br.  poznamy oferty cenowe na I odcinek Wronczyn – Kościan Południe.  

 

Budowa S5 przewidziana jest do dofinansowania ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( POIŚ ) perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020.