Tymczasowe rondo w miejscu skrzyżowania
Tradycyjne skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów z drogą wojewódzką 763 do Radkowic zostanie zastąpione przez tymczasowe rondo. Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu planowane jest jeszcze w pierwszej połowie grudnia.

Zmiana organizacji ruchu wprowadzona zostanie w związku z kontynuacją  prac przy budowie drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów. Dzięki zastąpieniu tradycyjnego skrzyżowania przez rondo,  a jednocześnie zawężeniu odcinków drogi nr 7 bezpośrednio sąsiadujących z rondem wykonawca będzie miał możliwość kontynuacji prac przy pobliskich wykopach wykonywanych pod przyszłą drogę ekspresową.

Montaż barier zabezpieczających ruch w obrębie i na dojazdach do ronda rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2015. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu planowane jest w pierwszej połowie grudnia.