Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową wiaduktu w ciągu dk 22 koło Elbląga

W związku z przebudową wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 22 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Obowiązywać będą dwa objazdy.Pierwszy z nich, dla pojazdów o dopuszczalnej masie do 15 t, prowadzi po trasie dawnej drogi krajowej nr 22. Objazd będzie zaczynał się zjazdem przed przebudowywanym obiektem, prowadził przez istniejący most, na wprost przez istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową do miejscowości Raczki Elbląskie, następnie przez przejazd kolejowy (wykonany na potrzeby objazdu) i kończył się wyjazdem na drogę krajową nr 22 za przebudowywanym obiektem.

 

Drugi objazd, dla pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 15 t, prowadzi drogami krajowymi nr 7 oraz nr 55. Znaki informujące o tym objeździe ustawiono na węzłach
i skrzyżowaniach, gdzie krzyżują się:

- droga krajowa nr 7 i droga krajowa nr 22 w pobliżu Elbląga,

- droga krajowa nr 7 i droga wojewódzka nr 502 w pobliżu Nowego Dworu Gdańskiego,

- droga krajowa nr 7 i droga krajowa nr 55 w pobliżu Malborka,

- droga krajowa nr 55 i droga krajowa nr 22 w Malborku,

- droga krajowa nr 22 i droga krajowa nr 55 w Malborku,

- droga krajowa nr 22 i ulica Generała Władysława Sikorskiego.

 

Oba objazdy planujemy wprowadzić od 27 listopada 2015 r. ok. godz. 13.00. Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie przez czas budowy, tj. w I, II i III kwartale 2016 r.