Szczuczyn – pierwsze auta na obwodnicy

Można już przejechać obwodnicą Szczuczyna - dzisiaj (13 listopada) udostępniono kierowcom główną drogę (zezwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót). Do wykonania została jeszcze nawierzchnia na drogach serwisowych oraz prace wykończeniowe i porządkowe.Budowana w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61 Łomża – Augustów – Budzisko obwodnica Szczuczyna wyprowadza ruch tranzytowy poza miasto. Omija je od północnego-zachodu i północy. Zgodnie z umową termin oddania jej do użytku przewidziany jest na 11 grudnia tego roku. Jednak, z przyczyn technologicznych, aby dokończyć wspomniane prace w przewidzianym terminie, zaplanowano przełożenia ruchu na główny ciąg obwodnicy ponieważ układanie nawierzchni trzeba wykonać w miejscu, gdzie obecnie jeżdżą pojazdy.

 

Realizacja zadania rozpoczęła się 27 sierpnia 2012 roku, kiedy to została podpisana umowa z firmą FCC Construccion S.A. Niestety, ze względu na m.in.: problemy z dotrzymaniem harmonogramu prac, niespełna rok później - 22.06.2013 - GDDKiA odstąpiła od umowy z hiszpańskim wykonawcą, który miał poważne opóźnienia i nie zastosował się do wezwań o podjęcie i kontynuowanie prac.

 

Obwodnicę Szczuczyna realizuje od sierpnia 2014 roku nowy wykonawca – wyłoniona w drodze przetargu firma POL-AQUA” S.A. - za 126,2 mln zł (wartość kontraktu budowlanego). Aktualnie wszystko wskazuje na to, że kontrakt zostanie zrealizowany zgodnie z umową.

 

Obwodnica Szczuczyna:

Długość - 8 km

Klasa techniczna – GP (docelowo S)

Przekrój - 1x2 (obiekty 2x2; docelowo cała obwodnica przekrój 2x2)

Obciążenie - 115 kN/oś (kat.: KR 6)

Lata realizacji: 2012 - 2015

Całkowita wartość inwestycji (dokumentacja, wykupy, archeologia, roboty budowlane, nadzór) – 198,61 mln zł.