Planowana zmiana w organizacji ruchu w ramach budowy S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe

28 października br. planowane jest przełożenie ruchu na prawą jezdnię istniejącej dk 7 w Ostródzie oraz przełożenie skrzyżowania z Szosą Elbląską za stację paliw.  

Ruch drogą krajową nr 7 odbywał się będzie w dwóch kierunkach tylko jedną jezdnią. Z uwagi na zamknięcie istniejącego skrzyżowania Szosy Elbląskiej z dk 7 zmieni się dojazd do Osiedla Drwęckiego. W pierwszym etapie odbywał się on będzie przez nowe skrzyżowanie z dk7, Szosę Elbląską i ul. 3 Maja. W drugim – poprzez nowe skrzyżowanie i dalej ul. Partyzantów.

 

Schematy organizacji ruchu:

Etap 1

Etap 2