Duże zainteresowanie przetargiem na projekt i budowę S7 na Mazowszu

 

Trwa pierwszy z dwóch etapów postępowań przetargowych na budowę drogi ekspresowej S7. Dziś złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę czterech odcinków S7 o łącznej długości 71 km drogi ekspresowej Napierki – Płońsk. Na tym etapie weryfikacji podlegać będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców.Na poszczególne odcinki realizacyjne złożono:

·         Napierki - Mława (ok. 14 km) - 18 wniosków

·         Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km) -  19 wniosków

·         Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) – 17 wniosków

·         Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km) – 18 wniosków

 

Spośród złożonych wniosków wybierzemy  wykonawców, do których zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych. Na złożenie ofert cenowych wybrani wykonawcy będą mieli 40 dni. Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I kwartale 2018 r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2020 r. Szacunkowy koszt budowy S7 Napierki – Płońsk to łącznie ok. 2,5 mld zł. Rzeczywisty koszt budowy poszczególnych odcinków będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów.