Ogłoszono przetargi na opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 i drogi krajowej nr 25


W dniu 22-10-2015r. GDDKiA ogłosiła przetargi na:

  • ​​ Opracowania projektowe dla  budowy drogi ekspresowej S11 na następujących odcinkach: Szczecinek – Piła,  Ujście - Oborniki, Oborniki- Poznań wraz z obwodnicą Obornik , Kórnik - Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielopolski – Kępno o łącznej długości ponad 270 km;

oraz

  •  Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 klasy GP na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin o długości 64 km.

 

Postępowania zostaną przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów:

- etap I, który jest obecnie ogłoszony. Jest to tzw. wstępna kwalifikacja Wykonawców, podczas której składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- etap II - zaproszenie wybranych Wykonawców do składania ofert.

Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadań.