Podpisanie umowy na budowę oraz umowy o dofinansowanie kolejnego odcinka drogi S3 w lubuskim

GDDKiA

 

 

20 października br. w południe została podpisana umowa na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła „Zielona Góra Północ” (obecnie „Północna”) do węzła „Niedoradz” o długości 13,3 km, a także umowa o dofinansowanie ze środków unijnych dla wszystkich odcinków S3 w lubuskim, polegających na dobudowie drugich jezdni. 

 

W czwartek 15 października została wydana decyzja Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla drugiej jezdni drogi S3 na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do węzła Niedoradz. Wykonawca tego zadania, z którym zostanie podpisana umowa, został już wybrany. Spośród ośmiu oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm:

 

Lider: Budimex S.A.

Partner: Ferrovial Agroman S.A

 

Budowa odcinka ma kosztować ponad 194 mln zł , a czas na realizację to 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca). Droga powinna zostać oddana do ruchu w I kwartale 2018 roku.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wschodniej (lewej) jezdni drogi. Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni.

 

Oprócz budowy nowej jezdni kontrakt zakłada również wykonanie prac na istniejącej, w celu dostosowania jej do odpowiednich parametrów oraz do ruchu jednokierunkowego (w tej chwili odbywa się na niej ruch w dwie strony).

 

Istotnym elementem, szczególnie dla mieszkańców Zielonej Góry, będzie budowa łącznika od węzła „Zielona Góra Północ” do ulicy Kętrzyńskiej, który pozwoli na bezpośredni dostęp do drogi S3 z mocno rozrastającej się części miasta na wysokości Osiedla Pomorskiego.

 

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Zakres robót budowlanych do wykonania:

1. Budowa lewej jezdni drogi ekspresowej S-3

2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, budowa/ przebudowa dróg poprzecznych.

3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Zielona Góra Północ” (obecnie "Północna"), „Zielona Góra Południe” (obecnie "Racula") i „Niedoradz” (część).

4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejacej jezdni drogi S3.

5. Budowa obiektów inżynierskich.

6. Budowa przepustów drogowych.

7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej). 9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.

10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.

11. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

 

GDDKiA

GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA