Nyska obwodnica rośnie w oczach
Największa obecnie inwestycja drogowa na Opolszczyźnie widziana z lotu drona i z ziemi.

Przedstawiamy najświeższe zdjęcia z budowy obwodnicy Nysy. Szczegółowe informacje na temat inwestycji oraz postępów w jej realizacji znaleźć można na stronie kontraktu www.obwodnicanysy.pl