Podpisanie umowy z wykonawcą obwodnicy Kępna.

 

W dniu 7 października 2015 roku w opolskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S 11 (odcinek I  tzn.  północny odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącej DK11 do węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY”. ). 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej obwodnicy o długości blisko 4,5 km od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła „Kępno-Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz budowę powierzył opolskiemu Oddziałowi Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą obwodnicy jest „Budimex” S.A., który podjął się zrealizować kontrakt za kwotę 66 022 710 złotych.

Obwodnica pozwoli skomunikować od północy drogę krajową nr 11 z trasą S8 biegnącą w kierunku Wrocławia i Warszawy, jednocześnie spowoduje wyprowadzenie części ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie DK 11 przez Kępno. Budowa obwodnicy ma się zakończyć pod koniec roku 2018.

 

ZADANIE OBEJMUJE:

•          optymalizacja projektu ok. 4,5 km drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą

•          uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń

•          wybudowanie I odcinka obwodnicy miejscowości Kępno

•          przebudowę dróg innych kategorii

•          uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S11

•          przebudowę sieci uzbrojenia terenu

Droga ekspresowa S11 będzie powiązana z istniejącą siecią dróg poprzez następujące węzły:

węzeł „KĘPNO - PÓŁNOC” – połączenie z DK11,

węzeł „KĘPNO - KRĄŻKOWY” – połączenie z S8

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy drogi ekspresowej S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod adresemwww.s11-obwodnicakepna.pl