Umowa na budowę drogi ekspresowej S3 Legnica-Jawor podpisana

Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Jawor. Odcinek o długości prawie 20 km zrealizuje konsorcjum firm Eurovia i Warbud za kwotę ok. 316 mln zł. Droga ekspresowa S3 Legnica-Jawor połączy się od strony północnej z budowanym obecnie odcinkiem S3 Nowa Sól- Legnica,  a od strony południowej z odcinkiem S3 Jawor-Bolków. Oznacza to, że już teraz GDDKiA realizuje prawie 120 km drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli przez Legnicę do Bolkowa o łącznej  wartości prawie 3,2 mld zł!Umowa przewiduje, że odcinek drogi ekspresowej S3 od Legnicy do Jawora zostanie zaprojektowany i wybudowany w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem z realizacji robót okresów zimowych trwających  od 15 grudnia do  15 marca.

 

Oddanie do ruchu wszystkich odcinków S3 od Nowej Soli przez Legnicę  do Bolkowa planowane jest w 2018 r.

 

Informacja o inwestycji:

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

 

Na terenie Polski droga ekspresowa S3 przebiega południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce. Droga ekspresowa S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej

o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej. W listopadzie b.r. GDDKiA planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę” ( Connecting Europe Facility) dla prawie 32 – kilometrowego odcinka od Bolkowa przez Lubawkę do  granicy polsko-czeskiej.

 

Główne cele inwestycji:

-      ułatwienie  międzynarodowego transportu drogowego,

-      skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską,

-      poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu,

-      zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko,

-      dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś,

-      wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5 
poza rejon miasta Jawor i Bolków.

 

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Bolków przewiduje:

-      budowę odcinka drogi ekspresowej o długości około 36  km o przekroju
2 x 2 pasy ruchu w każdą stronę, pas awaryjny oraz pas dzielący min. 5 m,

-      budowę 4 węzłów drogowych: „Jawor”, „Jawor II”, „Paszowice” oraz „Bolków”,

-      przebudowę dróg poprzecznych przecinanych drogą ekspresową w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

-      budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej przeznaczonych dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej,

-      budowę 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S3, nad droga powiatową, krajową, wałem zbiornika przeciwpowodziowego  oraz linią PKP,

-      budowę 15 wiaduktów nad drogą ekspresową S3 w ciągu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

-      budowę 4 mostów w ciągu drogi ekspresowej S3,

-      budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP)

-      budowę dwóch Obwodów Utrzymania Drogi

-      budowę elementów ochrony środowiska

 

Na powyższym odcinku drogi ekspresowej S3 przewiduje się budowę trzech miejsc lądowania śmigłowców ratunkowych na MOP Jawor i na Obwodzie Utrzymania Drogi.