Przetarg na S-14 ogłoszony!
Łódzki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na brakujący odcinek S-14

S -14 „Zachodnia Obwodnica Łodzi” liczy 28,5 kilometra. Zadanie podzielone zostało na dwa odcinki: 

  •  odcinek I – od węzła „Łódź – Lublinek” do węzła „Łódź – Teofilów” (z węzłem) o długości 12,2 km,
  •  odcinek II – od węzła „Łódź – Teofilów” do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do autostradowego węzła „Emilia”) o długości 16,3 km.

Zakres przetargu , łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: 7 węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.).

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S-14 jest niesłychanie ważna zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli „domknąć” autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co kapitalnie poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także radykalnie skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania.

W dniu 08.10.2015 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla I odcinka S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi.