Nowe umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020


W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T podpisano Umowy o dofinansowanie dla następujących projektów, których Beneficjentem będzie GDDKiA:

 

1. Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła) - dofinansowanie UE 570,2 mln złotych,

2. Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica - dofinansowanie UE 992,0 mln złotych,

3. Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa) - dofinansowanie UE 911,1 mln złotych,

4. Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna - dofinansowanie UE 587,2 mln złotych,

5. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - dofinansowanie UE 221,5 mln złotych.