Wróć bezpiecznie! czyli jak bezpiecznie korzystac z tras szybkiego ruchu.
Kierowca wracając z wakacji zatrzymał się w niedozwolonym miejscu – na pasie awaryjnym trasy ekspresowej. Włączając się do ruchu wymusił gwałtowne hamowanie kierowcy poruszającego się prawym pasem ruchu – w efekcie nieprzewidzianego manewru hamowania przewożone w nieprawidłowo przymocowanym foteliku dziecko wypadło z samochodu. Jego stan jest krytyczny.

Tym razem to tylko symulacja mająca zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z nowoczesnej infrastruktury drogowej jaką są trasy szybkiego ruchu. Niezgodnie z przepisami i nieprawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach czy nieumiejętne zapinanie pasów jest przyczyna tragedii.

 

Organizatorem wydarzenia jest GDDKiA O/Warszawa, Komenda Stołeczna Policji oraz Fundacja „Anikar”. Coraz częściej kierowcy zapominają o tym, że obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się na trasach szybkiego ruchu i autostradach poza miejscami do tego wyznaczonymi czyli Miejscami Obsługi Podróżnych (w skrócie: MOP). Autostrady i trasy ekspresowe są zaprojektowane w sposób, który dopuszcza poruszanie się po nich z prędkością odpowiednio do 140 km /h i 120 km /h – możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu istnieje jedynie w wyznaczonych do tego miejscach – na węzłach i poprzez pasy włączenia z Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

Nieuzasadnione zatrzymywanie się na autostradach i drogach ekspresowych i opuszczanie pojazdów stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich użytkowników ruchu drogowego. O tym będziemy przypominać podczas niedzielnej akcji społecznej organizowanej razem z Komendą Stołeczną Policji oraz Fundacją „Anikar”, która będzie zwracać uwagę na konsekwencje wynikające z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 

Na miejscu oprócz Służb GDDKiA oraz Policji obecni będą ratownicy medyczni z fundacji „Anikar”, którzy chętnych będą szkolić z zasad udzielania pierwszej pomocy. To umiejętność jest niezwykle istotna – pierwsze cztery minuty po wypadku są kluczowe dla uratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Ratownicy będą instruować również jak prawidłowo montować foteliki i zapinać pasy. Tylko 71 proc. pasażerów samochodów osobowych z tyłu stosuje pasy bezpieczeństwa. Jak wynika z danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji w latach 2012-2014 363 osoby zginęły dlatego, że nie zapięły pasów bezpieczeństwa, kolejne 375 osób z tego powodu zostało rannych. Na miejscu do Państwa dyspozycji będą przedstawiciele Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Stołecznej Policji i Fundacji „Anikar”.

 

Nad całością czuwać będą Rycerze Jedi i Szturmowcy Imperium.

 

Termin: 30 sierpnia 2015 roku w godzinach 14.00 – 16.00.

Miejsce: Jezdnia południowa Trasy AK prowadząca ruch w kierunku Białegostoku, przed ul. Mickiewicza