Zmiany w organizacji ruchu w dniach 21 - 28 sierpnia

W związku ze spodziewanym zwiększonym natężeniem ruchu na drogach podczas zbliżającego się weekendu, wszelkie  prace remontowe i porządkowe zostały wstrzymane na okres od  piątku  21.08.2015 od godz. 12:00 do  poniedziałku 24.08.2015 do godz. 10:00. Wyjątkiem są te prace, których przerwanie nie jest możliwe  ze względów technologicznych  czy bezpieczeństwa.Zaprzestanie prac  na weekend   ma na celu ograniczenie utrudnień dla użytkowników dróg, oraz zapewnienie możliwie największej przepustowości  na sieci drogowej. W następującym tygodniu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w następujących miejscach na mazowieckich drogach:

 

DK 61 Orzyc - Szelków

-  w poniedziałek 24 sierpnia rozpocznie się  remont mostu  w m. Szelków, który potrwa do końca października 2015 roku. Możliwe jest zwężenie jezdni, wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

 

DK62, Łochów

- w związku z przebudową linii kolejowej na skrzyżowaniu z DK 62 zamknięty został przejazd kolejowy. Objazd dla samochodów osobowych został wyznaczony ulicami lokalnymi, dla samochodów ciężarowych od strony Wyszkowa DK 8 do Ostrowi i DK50 do Łochowa.

 

DK 48 Miejska Dąbrowa - Głowaczów

- w poniedziałek 24 sierpnia do  15 września potrwa wycinka suchych  drzew wzdłuż drogi krajowej nr 48 pomiędzy miejscowościami Miejska Dabrowa  i Głowaczów.  Możliwe jest chwilowe zatrzymanie ruchu na czas wycięcia drzewa.

 

A2, Pruszków - Konotopa

- na jezdni autostrada A2 prowadzącej ruch w stronę Warszawy w najbliższych dniach trwać będzie gwarancyjna wymiana  paneli ekranów akustycznych. W piątek prace zostaną zakończone do godziny 14.00. Wykonawca będzie miał możliwość wznowienia ich po godzinie 21 i prowadzenia  do godziny 12.00 w niedzielę 23 sierpnia 2015 r.