Od piątku w nocy S8 omija Janki i Raszyn.

Etapowanie realizacji inwestycji połączone ze sprawnym zarządzaniem kontraktem przez GDDKiA oraz współpracą Nadzoru i Wykonawcy z Inwestorem przyczyniło się do możliwości oddania do ruchu jednego z fragmentów budowy zadania Opacz – Paszków w ciągu drogi S8 niemal pół roku przed planowym terminem.W piątek 17 lipca, jeszcze przed godziną 22 oddany został do ruchu fragment trasy S8 o długości ok.  5,8 km. Dzięki temu kierowcy udający się ze Stolicy  w stronę Wrocławia i Katowic i odwrotnie mogą już ominąć zatłoczone Janki i Raszyn.

 

Otwarty odcinek trasy został wybudowany w ramach kontraktu na przebudowę drogi s8 na 11 km odcinku z Opaczy do Paszkowa  do parametrów trasy ekspresowej. Zgodnie z kontraktem, który obejmuje również  budowę 2,5 km  łącznika  do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721  inwestycja ma zostać zrealizowana do   grudnia 2015 roku.

 

Oddanie pierwszego fragmentu drogi na 5 miesięcy przed planowanym terminem to zasługa m.in.  dobrej i sprawnej współpracy pomiędzy GDDKiA jako inwestorem i Wykonawcą, wysokich standardów zarządzania kontraktem w tym szybkiego podejmowania decyzji na dynamicznej budowie i wsparcia ze strony inwestora na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych w celu usprawnienia procesu.

 

Samo oddanie do ruchu odc. łączącego POW z w. Janki Małe pozwoli wyraźnie skrócić czas podróży w kierunku Katowice-Warszawa. Możemy przypuszczać szacunkowo o nawet ponad pół godzinnym skróceniu czasu przejazdu dla podróżujących w kierunku Warszawa – Katowice. Równocześnie wyjeżdżających ze Stolicy w kierunku Krakowa odczują obniżenie natężenia ruchu na Al. Krakowskiej dzięki obecnemu rozwiązaniu.

 

Inwestycja bardzo wyraźnie wpłynie na skrócenie czasu podróży, przede wszystkim w miejscu przejazdu przez Raszyn, gdzie obecnie natężenie ruchu sięga ok. 61 tys. pojazdów na dobę. Do grudnia 2015 roku realizowane będą dalsze prace zmierzające do zakończenia kontraktu.