Kolejne umowy na budowę MOP-ów podpisane.

GDDKiA

 

 

 

 

Kolejne umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), na odcinku od Sulechowa do Gorzowa Wlkp. zostały podpisane.

 1. MOP „Kępsko Wschód” i „Kępsko Zachód” – odc. Sulechów – Międzyrzecz

2. MOP „Popowo Wschód” i „Popowo Zachód” – odc. Międzyrzecz – Gorzów Wlkp.

 

Najkorzystniejszą ofertę na realizację MOP-ów złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która zaprojektuje i wybuduje MOP-y, odpowiednio dla zadania pierwszego kwota opiewa na 15.705.316,96 PLN brutto, dla drugiego 13.262.454,91 PLN brutto. Ma na to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Zadanie obejmuje opracowanie projektu i budowę niezbędnej infrastruktury m.in.:

  • parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych,
  • chodniki,
  • elementy bezpieczeństwa ruchu,
  • toalety,
  • miejsca wypoczynku wraz z elementami małej architektury (ławki, place zabaw, elementy siłowni zewnętrznej).

Przypominamy że na tym etapie nie pojawią się stacje paliw, ani obiekty gastronomiczne. Jest to bowiem zakres wykraczający poza kompetencje GDDKiA. Niemniej jednak prowadzone będą w dalszej mierze starania o pozyskanie operatorów, którzy wybudują w późniejszym czasie zarówno stacje paliw jak i restauracje.

 

Budowa powinna zakończyć się na początku 2017 roku.