Przetargi na nadzór dla zadań: budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo oraz budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Radomicko ogłoszone.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 30 czerwca 2015r. ogłosiła dwa przetargi na:

 

pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo (etap I Radomicko – Leszno Płd. oraz etap II Leszno Płd. – Kaczkowo)

oraz

pełnienie nadzoru nad zaprojektowaniem i budową drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Radomicko (zadanie I – odc. Wronczyn-Kościan Południe oraz zadanie II – odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko).

 

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego. Wykonawca - zwany również Konsultantem - w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.

 

Termin składania ofert mija 11 sierpnia 2015r.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące ww. przetargów znajdują się na stronie internetowej:

 

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-521