Otwarcie ofert na drugą jezdnie drogi S3 na odcinku Niedoradz – Nowa Sól

GDDKiA

 

 

 

26 czerwca o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę drugiej jezdni, drogi ekspresowej S3 na odcinku Niedoradz – Nowa Sól o długości ponad 17 km. 

Najtańszą propozycję budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Niedoradz – Nowa Sól złożyło:

 

Konsorcjum: Lider BUDIMEX S.A.,

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Partner FERROVIAL AGROMAN S.A.,

Campo de las Naciones,

Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt, Hiszpania

 

Oferta opiewa na kwotę 188.464.251,87 PLN brutto

 

Najdroższa z ofert została złożona przez:

 

Konsorcjum: Lider BERGER BAU POLSKA Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Partner BERGER BAU GmbH

Äussere Spitalhofstrasse 19

94036 Passau, Niemcy

 

Oferta wynosiła 229.792.086,32 PLN brutto

 

GDDKiA 

 

pełna lista złożonych ofert przez wykonawców  

 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim na terenie gmin: Otyń, Nowa Sól Kożuchów oraz miasta Nowa Sól. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Stary Staw, Lubieszów, m. Nowa Sól, Rudno, Ciepielów, Drwalewice, Lasocin, Kiełcz, Rejów.

 

Podstawowy zakres robót budowlanych do wykonania:

1. Budowa wschodniej (lewej) jezdni drogi ekspresowej S3.

2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.

3. Przebudowa i rozbudowa węzłów: „Niedoradz” i „ Nowa Sól Zachód”.

4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.

5. Budowa obiektów inżynierskich.

6. Budowa przepustów drogowych.

7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

8. Budowa urządzeń ochrony środowiska

9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.

10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.

11. Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego.

12. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

 

Szczegółowe informację na temat inwestycji dostępne są stronie: www.drogas3.pl