Tyregrip to najnowsza technologia zastosowana na 200 m odcinku drogi krajowej nr 27.

GDDKiA

 

Dzięki utwardzonej żywicy syntetycznej w połączeniu ze spoiwem epoksydowym z dodatkiem odpowiednich kruszyw powstaje nawierzchnia o wysokim parametrze tarcia. Dzięki zastosowaniu tej technologii zwiększa się przede wszystkim bezpieczeństwo gdyż droga hamowania skraca się o 20%. Nawierzchnia pokryta wspomnianą technologią nie traci również swoich właściwości podczas opadów deszczu. 

 

GDDKiA

Mieszanka żywicy jest rozprowadzana na powierzchni ręcznie, pokrycie około 1.8 - 2 kg/m2

GDDKiA

GDDKiA

Kruszywo zostaje rozrzucone na mieszankę żywicy w nadmiarze, aby zapewnić pełne pokrycie

GDDKiA

Usuwanie taśmy zabezpieczającej oznakowanie poziome

GDDKiA

Nawierzchnia wykonana w technologii Tyregrip