Lidia Markowska - Dyrektor Oddziału

tel.: +48 71 334 73 37

fax: +48 71 367 17 69

 

Jacek Mozalewski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel.: +48 71 334 73 37

fax: +48 71 367 17 69

 

Jacek Dzikowski - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

tel.: +48 71 334 73 37

fax: +48 71 367 17 69

 

Andrzej Wandycz - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

tel.: +48 71 334 73 37

fax: +48 71 367 17 69