Łukasz Lendner - Dyrektor Oddziału
tel. +48 91 432 53 01

fax: +48 91 484 38 73

Grzegorz Dziedzina - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami
tel. +48 91 432 53 01

fax: +48 91 484 38 73

Mariusz Mierzwa - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
tel. +48 91 432 53 01

fax: +48 91 484 38 73

Izabela Kwiecień - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych
tel. +48 91 432 53 01

fax: +48 91 484 38 73
 

Robert Jurczak - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii
tel. +48 91 886 28 00