Rafał Pydych - Dyrektor Oddziału

tel. +48 77 401 63 00

fax: +48 77 454 44 68

 

Marcin Bronkiewicz - p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. inwestycji

tel. +48 77 401 63 00

fax: +48 77 454 44 68

 

Rafał Pydych - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami

tel. +48 77 401 63 00

fax: +48 77 454 44 68

 

Tadeusz Cielecki - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. ekonomiczno-finansowych

tel. +48 77 401 63 00

fax: +48 77 454 44 68