Centrala

tel. +48 58 511 24 00

Sekretariat

tel. +48 58 511 24 04

faks: +48 58 511 24 05

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

 

Wydział spraw pracowniczych i organizacyjnych

Dorota Sacha - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 30

e-mail: dsacha@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. gwarancji

Piotr Dąbrowski - Naczelnik Wydziału

tel.  +48 58 511 24 83

e-mail: pdabrowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział obsługi prawnej, skarg i wniosków

tel. +48 58 511 24 32

 

Wydział ochrony środowiska

Iwona Miśkiewicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 97

e-mail: imiskiewicz@gddkia.gov.pl 

Marcin Ryś - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 58 511 24  71

e-mail: mrys@gddkia.gov.pl

 

Wydział planowania

Magdalena Krzemińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 51 12 434

e-mail: makrzeminska@gddkia.gov.pl

 

Wydział dokumentacji

Stefan Kowalczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 39

e-mail: skowalczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział nieruchomości

Maciej Należny - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 56

e-mail: mnalezny@gddkia.gov.pl

 

Wydział technologii i jakości budowy dróg - laboratorium drogowe

tel. +48 58 511 24 80,

faks: +48 58 511 24 98

Radosław Osiński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 86

e-mail: raosinski@gddkia.gov.pl

Iwona Ogrodowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 58 51 12 516

e-mail: iogrodowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział zamówień publicznych

Magdalena Czechowska - Naczelnik Wydziału

 tel. +48 58 511 24 42

e-mail: mczechowska@gddkia.gov.pl

Aneta Kroplewska - Zastępca Naczelnika Wydziału

 tel. +48 58 511 24 68

e-mail: akroplewska@gddkia.gov.pl

 

Wydział dróg i sieci drogowej

Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 49

e-mail: psobiesiak@gddkia.gov.pl

 

Wydział bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem

Bartłomiej Banach - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 06

e-mail: bbanach@gddkia.gov.pl

 

Wydział uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego

Romana Hordyńska - Naczelnik Wydziału

tel. 58 511 24 25

e-mail: rhordynska@gddkia.gov.pl

 

Wydział mostów

Jarosław Watus - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 20

e-mail: jwatus@gddkia.gov.pl

 

Wydział finansowo-księgowy

Iwona Miętka - Naczelnik Wydziału

tel. 58-51-12-463

e-mail: imietka@gddkia.gov.pl

Patrycja Kłopocka - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. 58-51-12-463

e-mail: pklopocka@gddkia.gov.pl

 

Wydział administracji

Arkadiusz Włodarczyk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 70

e-mail: arwlodarczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa

Andrzej Szyler - Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 511 24 35

e-mail: aszyler@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. komunikacji społecznej

Piotr Michalski

tel. +48 58 511 24 99

e-mail: pmichalski@gddkia.gov.pl

 

Wydział ds. monitoringu inwestycji drogowych

Michał Czubkowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 885 121 140

e-mail: mczubkowski@gddkia.gov.pl

Wiesława Kuśmierczak - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 604 108 268

e-mail: wkusmierczak@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 1 (S6 Bożepole Wielkie - Luzino)

Mateusz Mikołajczyk - Kierownik Projektu

tel. +48 885 555 843

e-mail: matmikolajczyk@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 2 (S6 Luzino - Szemud)

Kinga Gierlach - Kierownik Projektu

tel. +48 608 430 620

e-mail: kgierlach@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 3 (S6 Szemud - Gdynia)

Paweł Suwisz - Kierownik Projektu

tel. +48 885 555 842

e-mail: psuwisz@gddkia.gov.pl

 

Zespół kierownika projektu nr 4 (DK22 Czarlin - Knybawa)

Agnieszka Uzdowska - Kierownik Projektu

tel. +48 604 950 316

e-mail: aguzdowska@gddkia.gov.pl

 

 

Rejony

 

Rejon w Człuchowie

Kierownik Rejonu: Alicja Marszewska

ul. Wojska Polskiego 1a

77-300 Człuchów

tel. +48 59 834 52 60, +48 59 834 52 61

faks: +48 59 834 24 94 

e-mail: rejon_czluchow@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Gdańsku

Kierownik Rejonu: Tomasz Miler

Zastępca Kierownika Rejonu: Zbigniew Wrzesiński 

ul. Budowlanych 70

80-298 Gdańsk Matarnia

tel: +48 58 342 68 10; +48 58 342 68 11

faks: +48 58 342 68 13

e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Słupsku

Kierownik Rejonu: Monika Juśkiewicz

ul. Sportowa 28

76-200 Słupsk

tel: +48 59 842 94 93

faks: +48 59 845 29 17

e-mail: rejon_slupsk@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Tczewie

Kierownik Rejonu: Rajmund Kirszenstein

ul. Armii Krajowej 84

83-110 Tczew

tel: +48 58 777 04 50, +48 58 777 04 51

faks: +48 58 777 04 52

e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl