Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Małgorzata Domagała - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 24

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: madomagala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Grażyna Lucińska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 08

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: glucinska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Alina Puzio - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 63

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: apuzio@gddkia.gov.pl

Michał Jędrzejewski - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 64

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Rafał Nogalski -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 15

fax: +48 41 366 48 04

e-mail: rnogalski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Marta Bandrowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 11

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: mbandrowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska

Joanna Pawłowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 29

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: jopawlowska@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Renata Szmul -  Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 17

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: rszmul@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Anna Kozubowska - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 69

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: akozubowska@gddkia.gov.pl

Krzysztof Kopeć - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 77

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  kkopec@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Beata Oniszczuk  - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 76

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: boniszczuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Magdalena Sułek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 80

fax. +48 41 366 48 04

e-mail: msulek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Cezary Kozłowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 982

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: ckozlowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Andrzej Gajek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 34 03 933

fax  +48 41 366 48 04

e-mail: angajek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Marcin Radek - Naczelnik Wydziału

tel.  +48 41 34 03 928

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: mradek@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Grażyna Bogucka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 45

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  gbogucka@gddkia.gov.pl

Krzysztof Korba - Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. +48 41 340 39 42

fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  kkorba@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Wojciech Wieczorek - Naczelnik Wydziału

tel. +48 41 340 39 51

fax:  +48 41 366 48 04

e-mail: wwieczorek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP4

Jacek Bojarowicz - Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Projektu S7 granica województwa - Skarżysko-Kamienna

tel. +48 41 340 39 07

e-mail:  jbojarowicz@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP7, KP1

Tomasz Kieres - Kierownik Projektu DK73 Obwodnica Morawicy, DK42 Obwodnica Wąchocka

tel. +48 41 340 39 58

e-mail:  tkieres@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP2

Artur Wojnowski – Kierownik Projektu S7 Chęciny - Jędrzejów, S19 Boćki - Malewice, Malewice - Chlebczyn

tel. +48 41 340 39 66

e-mail: awojnowski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP5

Wiktor Dora - Kierownik Projektu S7 Radom - granica województwa, DK9 Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

tel. +48 41 340 39 56

e-mail: wdora@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP6

Karolina Piwowarska - Kierownik Projektu S7 Obwodnica Radomia

tel. +48 41 340 39 59

e-mail: kpiwowarska@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu KP8

Paweł Durlik - Kierownik Projektu S74/DK9 Obwodnica Opatowa

tel. +48 41 340 39 84

e-mail: pdurlik@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

Grzegorz Koprowski - Naczelnik Wydziału

e-mail:gkoprowski@gddkia.gov.pl

Centrala +48 41 34 51 910, Sekretariat Laboratorium 41 345 19 10 wew. 131

Adres: 25-671 Kielce, ul. Przęsłowa 3

Dorota Szafraniec - Zastępca Naczelnika Wydziału  

e-mail: dszafraniec@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji

Elżbieta Kurowska

tel. +48 34 03 952

e-mail: ekurowska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji

Małgorzata Pawelec-Buras

tel. +48 41 34 03 906

e-mail: mpawelec@gddkia.gov.pl

 

Punkt Informacji Drogowej Oddziału w Kielcach

Tel. +48 41 366 39 36

INFOLINIA DROGOWA 19 111

 

Rejon Busko-Zdrój

Tomasz Seremak – Kierownik Rejonu

28-100 Busko-Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 5

tel. +48 41 378 39 97, +48 41 378 24 48

Obwody : Busko-Zdrój, Połaniec, Nowy Korczyn

e-mail: tseremak@gddkia.gov.pl

 

Rejon Jędrzejów

Rafał Szewczyk – p.o. Kierownika Rejonu

28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 55

tel. +48 41 386 51 76 , +48 41 386 21 56

Obwody: Jędrzejów, Brzeziny

e-mail: rszewczyk@gddkia.gov.pl

 

Rejon Kielce

Zenobia Barczyk – Kierownik Rejonu

25-701 Kielce, ul. Krakowska 54

tel. +48 41 368 42 93 , +48 41 368 46 92

Obwody: Niewachlów, Górno, Jacentów

e-mail: zbarczyk@gddkia.gov.pl

 

Rejon Opatów

Justyna Grzesik - Kierownik Rejonu

27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4

tel. +48 15  868 20 13, +48 15 868 32 17

Obwody: Opatów, Ożarów, Sandomierz

e-mail: jgrzesik@gddkia.gov.pl

 

Rejon Starachowice

Marta Mosiołek – Kierownik Rejonu

27 -200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15

tel. +48 41 273  32 58, +48 41 273 61 60

Obwody: Starachowice, Skarżysko-Kamienna

e-mail: mmosiolek@gddkia.gov.pl