Wojciech Borzuchowski - Dyrektor Oddziału

tel.  +48 85 66 45 850

fax: +48 85 65 13 783

 

Norbert Wyrwich - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel.  +48 85 66 45 850

fax: +48 85 65 13 783

 

Adam Glinicki - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii

tel.  +48 85 74 97 081

fax: +48 85 74 94 068

 

Elżbieta Urwanowicz - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel.  +48 85 66 45 850

fax: +48 85 65 13 783

 

Elżbieta Falkowska - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel.  +48 85 66 45 831

fax: +48 85 65 13 783