Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Małgorzata Grodzka-Urban – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 829

mail: mgrodzka@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Jolanta Kowalczuk – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 817

mail: jkowlaczuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Helena Zdanowicz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 839

mail: hzdanowicz@gddkia.gov.pl

Aneta Karpiuk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 837

mail: akarpiuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Agata Firlit

tel. +48 85 66 45 807

mail: afirlit@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Rafał Malinowski

tel. +48 85 66 45 806

mail: rmalinowski@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Marcin Liżewski 

tel. +48 85 66 45 853

mail: mlizewski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Sławomir Topczewski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 841

mail: stopczewski@gddkia.gov.pl

Piotr Łukjańczuk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 842

mail: plukjanczuk@gddkia.gov.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Woźniewska – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 869

mail: jwozniewska@gddkia.gov.pl

Agnieszka Tylman – Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 869

mail: atylman@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Katarzyna Zarzecka – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 855

mail: kzarzecka@gddkia.gov.pl

Marzena Biała - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 858

mail: mbiala@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji Drogowych

Bartosz Ignatowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 845

fax. +48 85 66 45 874

mail: bignatowski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S8 Wyszków-Ostrów Maz.

Jacek Gajek - Kierownik Projektu

kom. +48 85 66 45 882

mail: jgajek@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S8 Ostrów Maz.-Zambrów

Piotr Topczewski - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 873

mail: ptopczewski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S8 Zambrów-Jeżewo

 Justyna Jaciuk - Kierownik Projektu

kom. +48 85 66 45 874

mail: jjaciuk@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S61 obwodnica Suwałk

Szymon Wasil - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 825

mail: swasil@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S61 Suwałki - Budzisko

Elżbieta Czaplicka - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 886

mail: eczaplicka@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S61 Kolno - Szczuczyn

Tomasz Wróblewski - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 885

mail: twroblewski@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S61 Łomża Płd. - Kolno

Sylwia Szerakowska - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 826

mail: sszerakowska@gddkia.gov.pl

 

Zespół Kierownika Projektu – S61 Ostrów Maz. - Łomża Płd.

Maciej Burzycki - Kierownik Projektu

tel. +48 85 66 45 886

mail: mburzycki@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Ewa Puczkielewicz-Masłowska – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 821

mail: emaslowska@gddkia.gov.pl

Janusz Franciszkiewicz – Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 819

mail: jfranciszkiewicz@gddkia.gov.pl

Władysław Poleszczuk – Zimowe Utrzymanie Dróg

tel. +48 85 66 45 820

fax. +48 85 65 23 704

mail: wpoleszczuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem

Monika Gryko – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 805

mail: mgryko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Anita Parfieniuk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 827

mail: anduda@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów 

Jerzy Dąbrowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 877

mail: jedabrowski@gddkia.gov.pl

 

Oddziałowy Inspektor Mostowy

Albert Kiepas

tel. +48 85 66 45 875

mail: akiepas@gddkia.gov.pl

 

 

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

Bożena Woroszyło – Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 74 97 096

mail: bworoszylo@gddkia.gov.pl

Krzysztof Gajewski - p.o. Kierownika Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

tel. +48 85 74 97 094

email: krgajewski@gddkia.gov.pl

Dariusz Koszykowski – Kierownik Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących

tel. +48 85 74 97 098

mail: dkoszykowski@gddkia.gov.pl

Sławomir Ejsmont – Kierownik Zespołu Diagnostyki i Nawierzchni

tel. +48 85 74 97 087

mail: sejsmont@gddkia.gov.pl

Radosław Szaniawski – Kierownik Zespołu Gruntów i Geotechniki

tel. +48 85 74 97 085

mail: rszaniawski@gddkia.gov.pl

Renata Stankiewicz – Kierownik Zespołu Kruszyw

tel. +48 85 74 97 093

mail: rstankiewicz@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii

Katarzyna Felczak

tel. +48 85 74 97 084

mail: kfelczak@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy 

Edyta Koćmierowska - Naczelnik Wydziału
tel. +48 85 66 45 831

mail: ekocmierowska@gddkia.gov.pl

Magda Bohojło - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 836

mail: mbohojlo@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

 Jan Dawidziuk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 85 66 45 880

mail: jdawidziuk@gddkia.gov.pl

Katarzyna Kulesz - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 85 66 45 888

mail: kkulesz@gddkia.gov.pl

Rejon w Augustowie

Małgorzata Chachłow – Kierownik

mail: mchachlow@gddkia.gov.pl

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 54

tel. +48 87 64 33 461

fax. +48 87 64 34 065 

 

Rejon w Białymstoku

Krzysztof Gleba – Zawadzki – Kierownik

mail: kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl

15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90

tel. +48 85 74 97 800

fax. +48 85 74 97 810

 

Rejon w Bielsku Podlaskim

Mirosław Ciołko – Kierownik

mail: mciolko@gddkia.gov.pl

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4

tel. +48 85 73 00 135

fax. +48 85 73 00 138

 

Rejon w Łomży

Jan Czyżewski – p.o. Kierownika

mail: jczyzewski@gddkia.gov.pl

18-400 Łomża, Ul. Sikorskiego 156

tel. +48 86 21 60 138

fax. +48 86 21 60 124

 

Rejon w Suwałkach

Marek Otrocki – Kierownik

mail: motrocki@gddkia.gov.pl

16-400 Suwałki, Ul. Przytorowa 24

tel. +48 87 56 31 590

tel. +48 87 56 31 591

fax. +48 87 56 64 258

 

Rejon w Zambrowie

Piotr Paprocki – Kierownik

mail: ppaprocki@gddkia.gov.pl

18-300 Zambrów, Ul. Magazynowa 14

tel. +48 86 27 13 374

fax. +48 86 27 11 628