Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi na odcinku węzeł „Kijewo” - węzeł „Szczecin Dąbie” do parametrów autostrady od km 21+610 do km 22+430”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wym. drogi mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.Informacja PDF