I Konkurs „Rozwój Innowacji Drogowych”, zamknięcie naboru i wyniki oceny formalnej wniosków

W dniu 10 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków w ramach I Konkursu RID. W wyznaczonym, 60-dniowym terminie wpłynęło 76 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 170 mln zł. Poniżej przedstawiamy do Państwa wiadomości zestawienie prezentujące liczbę złożonych wniosków w poszczególnych obszarach i zagadnieniach.obszar/zagadnienie

liczba złożonych wniosków

OT1

30

1A

9

1B

4

1C

5

1D

6

1E

6

OT2

7

2A

4

2B

3

OT3

20

3A

4

3B

4

3C

2

3D

10

OT4

19

4A

4

4B

3

4C

1

4D

3

4E

3

4F

5

razem

76

 
W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w I Konkursie RID uprzejmie informujemy o jej rezultatach. Wyniki oceny formalnej zostały zamieszczone w odpowiednich plikach poniżej i zawierają listę wniosków, które uzyskały pozytywną oceną oraz listę wniosków skierowanych do korekty pod względem formalnym (proceduralnym zgodności z procedurą/wymaganiami konkursu itp.).
 
Uprzejmie informujemy, że do Wnioskodawców, których wnioski skierowano do korekty, wystosowano pismo wskazujące elementy wniosku wymagające modyfikacji lub zmian. Dla wniosków, które wymagają korekty pod względem formalnym wysłana została także informacja drogą e-mail na adres redaktora wniosku. 
 
Zgodnie z Regulaminem I Konkursu RID przewiduje się możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub złożenia korekty złożonego wniosku za pośrednictwem Generatora Wniosków. Korekta w Generatorze Wniosków powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma ws. konieczności dokonania korekty. 
 
Wnioski z pozytywną oceną formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej I stopnia, a Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną. 
 
O wszelkich informacjach dotyczących dalszego procesu oceny wniosków będziemy Państwa informować na stronie internetowej Przedsięwzięcia RID w sekcji Aktualności. 
Kontakt:
Koordynator Przedsięwzięcia NCBR:
Piotr Pryciński
e-mail: piotr.prycinski@ncbr.gov.pl
tel. 22 390 72 82